О.Ш."Бранко Радичевић"
подаци за идентификацију

Назив

Основна школа "Бранко Радичевић"

Адреса

улица "12.Јануар" бр.104

Место

31333 Прибој

Општина

Прибој

Република

Србија

Број телефона и факса

033 / 2445 - 437

е-mail

osbrpb@gmail.com

Шифра делатности

8520  -   основно образовање

Матични број

07111452

ПИБ

101 206 261

Овлашћено лице

Бранко Цинцовић, директор школе

Подаци о рачуну

Управа за терзор
Обвезник ПДВ - НЕ
840-360660-86 - средства буџета
840-360666-68 - сопствени приходи
840-1060760-30 - средства родитеља

Copyright 2022 - Основна школа "Бранко Радичевић" - Прибој - All Rights Reserved